Welkom

 

MAATREGELEN CORONAVIRUS

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. De kinderdagverblijven blijven open.

In alle scholen van de vzw Sint-Goedele Brussel worden:

  • de lessen dan ook geschorst;
  • blijft de opvang van de leerlingen verzekerd. We verwachten dan ook de leerlingen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt tot en met 3 mei 2020. Tijdens deze periode worden er op school geen warme maaltijden aangeboden.

In alle kinderdagverblijven van de vzw Sint-Goedele Brussel is de opvang verzekerd!